2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΑ ΤΡΙΠΛΗ (230V)

Φριτέζα τριπλή Φ1005 (4L+4L+7L) 230V