2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΑ ΤΡΙΠΛΗ

ΤΥΠΟΣ: Φ1005 (4L+4L+7L) 230V ή 380V