2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΤΥΠΟΣ: Φ1007 (4L+7L) 230V ή 380V

ΤΥΠΟΣ: Φ1004 (2Χ3Lt-4Lt) 230V

ΤΥΠΟΣ: Φ1003 (2Χ5Lt-7Lt) 230V

ΤΥΠΟΣ: Φ1003/380 (2Χ5Lt-7Lt) 380V

ΤΥΠΟΣ: Φ1002 (2x5Lt-7Lt) 230V

ΤΥΠΟΣ: Φ1002/380 (2x5Lt-7Lt) 380V

ΤΥΠΟΣ: Φ1001 (2x6Lt-8Lt) 230V με βρύση

ΤΥΠΟΣ: Φ1000/ΡΕΛΕ (2Χ8Lt-10Lt) 230V

ΤΥΠΟΣ: Φ1000/380 (2Χ8Lt-10Lt) 380V

ΤΥΠΟΣ: ΤX10 (2x8Lt-10Lt) 380V με βρύση

ΤΥΠΟΣ: ΤΧ26 (2x10Lt-13Lt) 380V