2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΔΙΠΛΕΣ (230V)

Φριτέζα διπλή Φ1004 (2x3L-4L) 230V

Φριτέζα διπλή Φ1003 (2x5L-7L) 230V

Φριτέζα διπλή Φ1002 (2x5L-7L) 230V

Φριτέζα διπλή Φ1000 (2x8L-10L) 230V

Φριτέζα διπλή Φ1001 (2x8L-10L) 230V με βρύση