2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΔΙΠΛΕΣ (380V)

Φριτέζα διπλή Φ1002 (2x5L-7L) 380V

Φριτεζα διπλή Φ1000 (2Χ8L-10L) 380V

Φριτέζα διπλή Τχ10 (2x10L-12L) 380V με βρύση

Φριτέζα διπλή Τχ26 (2x11L-13L) 380V