2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΤΥΠΟΣ: Φ1005 (4L+4L+7L) 230V