2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΟΝΕΣ

ΤΥΠΟΣ: Φ604 (3Lt-4Lt) 230V

ΤΥΠΟΣ: Φ603 (5Lt-7Lt) 230V

ΤΥΠΟΣ: Φ603/380 (5Lt-7Lt) 380V

ΤΥΠΟΣ: Φ602 (5Lt-7Lt) 230V

ΤΥΠΟΣ: Φ602/380 (5Lt-7Lt) 380V

ΤΥΠΟΣ: Φ701 (6Lt-8Lt) 230V με βρύση

ΤΥΠΟΣ: Φ700/ΡΕΛΕ (8Lt-10Lt) 230V

ΤΥΠΟΣ: Φ700/380 (8Lt-10Lt) 380V

ΤΥΠΟΣ: ΤΧ5 (8Lt-10Lt) 380V με βρύση

ΤΥΠΟΣ: ΤX13 (10Lt-13Lt) 380V