2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΟΝΕΣ (230V)

Φριτέζα μονή Φ604 (3L-4L) 230V

Φριτέζα μονή Φ603 (5L-7L) 230V

Φριτέζα μονή Φ602 (5L-7L) 230V

Φριτέζα μονή Φ700 (8L-10L) 230V

Φριτέζα μονή Φ700 (8L-10L) 230V Ρελέ

Φριτέζα μονή Φ701 (8L-10L) 230V με βρύση