2310 795.120

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΟΝΕΣ (380V)

Φριτέζα μονή Φ602 (5L-7L) 380V

Φριτέζα μονή Φ700 (8L-10L) 380V

Φριτέζα μονή Τχ5 (10L-12L) 380V με βρύση

Φριτέζα μονή Τχ13 (11L-13L) 380V