2310 795.120

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ-ΠΛΑΤΩ

Ψησταριά-πλατώ μονό Τχ3,5 (Λεία Πλάκα)

Ψησταριά-πλατώ μονό Τχ3,5 (Ραβδωτή Πλάκα)

Ψησταριά-πλατώ διπλό Τχ7 (Λεία Πλάκα)

Ψησταριά-πλατώ διπλό Τχ7 (Ραβδωτή Πλάκα)

Ψησταριά-πλατώ διπλό Τχ7 (Πλάκα μισή-μισή)