2310 795.120

Σειρά ECO

Τοστιέρα επαγγελματική μονή Τ302

Τοστιέρα διπλή Τ305

Τοστιέρα μονή μεγάλη Τ307

Τοστιέρα διπλή μεγάλη Τ306